مشاهیر

سورنا - بخش دوم

با وجود جوانی کار کرده و کارآزموده بود. چنانکه در بدو امر مردم به ارود شوریدند و او را از سلطنت محروم کردند، سورنا دامن جلادت و پردلی به کمر زده و او را صاحب و مالک تاج و تخت کرد
تاریخ بروزآوری:1400/09/21 ادامه مطلب

سورنا - بخش نخست

آن وقت کراسوس شصت ساله بود و از فرط عیش و خوش گذرانی، قوای خود را ازدست داده و هشتاد ساله می نمود. به شهر شام محل حکم رانی خود رسید
تاریخ بروزآوری:1400/08/28 ادامه مطلب

کوروش کبیر به روایت هرودت بخش سوم: وضعیت آژی‌دهاک پادشاه ماد در جوانی کوروش

آژی دهاک بیش از بیش وجهه خود را از دست داده بود و کار بجایی رسیده بود که فداکار ترین خدمتگزارانش نیز بخود جرأت می‌دادند و بر بی کفایتی در اداره کشور خرده بگیرند.
تاریخ بروزآوری:1400/08/22 ادامه مطلب

کوروش کبیر به روایت هرودت بخش دوم: نوجوانی

پادشاه کورش و پدر خوانده او را به حضور طلبید و عتاب و خطابش به آنان بسیار تند و خشن بود. به کورش گفت: این تویی، پسر روستایی حقیری چون این مردک، که به خود جرات داده و پسر یکی از نجبای طراز اول دربار مرا تنبیه کرده ای؟
تاریخ بروزآوری:1400/08/17 ادامه مطلب

کوروش کبیر به روایت هرودت بخش نخست: کودکی

پادشاه ما مرا مأمور کرده است به تو بگویم که اگر این بچه را نکشی خود تو به جای او به بدترین وضعی کشته خواهی شد.
تاریخ بروزآوری:1400/08/15 ادامه مطلب

شیر دره پنجشیر (بخش سوم - حملات پنجشیر)

با وجودی که حملات پنجشیر از شدیدترین عملیات‌های رزمی ارتش‌های شوروی و افغانستان محسوب می‌شد، اما در اثر این نه حمله آن‌ها قادر به کنترل دره‌ی پنجشیر نشدند.
تاریخ بروزآوری:1400/06/03 ادامه مطلب

شیر دره پنجشیر (بخش دوم - تاریخ و جغرافیایی پنجشیر)

درزمان پادشاهی داریوش بزرگ بخش کوهستانی پنجشیرـ غوربند جزئی از استان ثته‌گوش(ستگیدیه) در قلمرو هخامنشیان به‌شمار می‌رفته‌است.
تاریخ بروزآوری:1400/05/29 ادامه مطلب

بسطام غاصب (گستهم یا ویستهم)

ویستهم و برادرش بندوی با همدستی طرفداران خویش، در سال ۵۹۰ میلادی خواهرزاده‌ی خود خسروپرویز را بر تخت نشاندند.
تاریخ بروزآوری:1400/05/27 ادامه مطلب

شیر دره پنجشیر (بخش نخست)

محاسبه قدرتها منطقه‌ای در کمک و حمایت از طالبان در تصرف کامل افغانستان سرانجام شومی برای آنها خواهد داشت.
تاریخ بروزآوری:1400/05/26 ادامه مطلب

عزیزخان سردار مکری، سپهسالار کرد ایران

عزیزخان به سبب توانایی‌اش مورد توجه امیرکبیر بود و در طول صدارت وی، مأموریت‎های مهمی یافت، از جمله در ۱۲۶۵ برای خوشامدگویی به الکساندر (ولیعهد روسیه) که برای نظم بخشیدن به قفقاز و گرجستان به ایروان رفته بود، به آن‌جا رفت.
تاریخ بروزآوری:1400/05/09 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7