مطالب تاریخی

خواسته‌های سفیر کریم‌خان از دربار استانبول

عبدالله کلهر در اکتبر ۱۷۵۵ م با عجله به سفارت استانبول فرستاده شد. وی خواسته‌های استوار وکیل(کریم‌خان) را همراه داشت. طی دو سال بعد مذاکراتی بی‌ثمر بین بغداد و دیوانخانه شیراز جریان داشت. این گفت‌وگو‌ها در سال ۱۷۷۷ م که شاوی زاده به شیراز آمد و حیدرقلی‌خان زنگنه نیز در آخر سال به استانبول رفت ادامه یافت.
تاریخ بروزآوری:1397/10/23 ادامه مطلب

گشایش دیپلماسی مدرن

مدرسه علوم‌سیاسی که در سال ۱۳۱۷ تاسیس شد، مدرسه‌ای بود «جدید و کاملا فرنگی»... این مدرسه پس از قسمت طب دارالفنون که به مدرسه طب قدیم معروف است، دومین مدرسه‌ای است که در رشته تخصصی ایجاد شده است.»
تاریخ بروزآوری:1397/10/22 ادامه مطلب

بررسی منابع تاریخی پیرامون پان‌ترکیسم

تاریخ پیدایش پان‌ترکیسم و نقش یهودیان در گسترش پان‌ترکیسم
تاریخ بروزآوری:1397/10/11 ادامه مطلب

آرم هیتلر یا گردونه ی مهر؟!

باید بپذیریم که امروز این نشان که موسوم به «صلیب شکسته» است، سمبولی برای نژاد پرستان شده است. حتی این روز ها تبدیل به یک نشان برای شیطان پرست ها هم شده است. اما به نظر می آید این تصورات نادرست می باشد.
تاریخ بروزآوری:1397/10/08 ادامه مطلب

سازمان‌ها و تشکیلات اداری و اجتماعی ماد

کتیبه‌ی داریوش اول در بیستون، به خط میخی که درباره‌ی جامعه‌ی پارس توضیحاتی دارد، مشابهت‌های آن جامعه با جامعه‌ی مادی را متجلی می‌کند و نمایانگر تاثیر ساختار اجتماعی ماد بر پارس است.
تاریخ بروزآوری:1397/09/29 ادامه مطلب

ادبیات ماد باستان

وجود شاعران دربار ماد در نیمه‌ی اول قرن ششم پیش از میلاد توسط دینون گزارش شده ‌است. آنها مطلبشان را از موجودی در یک نمایش سنتی گرفتند.
تاریخ بروزآوری:1397/09/28 ادامه مطلب

وجه تسمیه همدان

توجيه واقعی در تسميه «هنگمتانه» آن که پوئبل عیلامشناس اظهار نموده، بدین که بسا به معنای «دِژِ مادها» بوده، زیرا که تعبير عیلامی آن به صورت ، هال-متا-نا، همانا به معنای «سرزمین مادان» بوده است.
تاریخ بروزآوری:1397/09/27 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...