مطالب تاریخی

تاریخ ایالات متحده ‌آمریکا ( بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ ج- انگلیسی‌‌ها؛ ج-2: ماساچوست)

براستی نیز اغلب اوقات این ستمدیدگان قدیم، خود به هیئت متعصب ترین و قشری ترین ستمکاران درآمدند.
تاریخ بروزآوری:1398/01/31 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده ‌آمریکا ( بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ ج- انگلیسی‌‌ها؛ ج-3: رود آیلند)

کار کشیشی وی در شهر عموماً با جنب و جوش توأم بود و بزودی خصومت و نکوهش حکومت را برانگیخت، زیرا وی در مواعظ خود یادآور می‌گشت که دولت حق دخالت در اینکه مردم چگونه خدا را پرستش کنند ندارد.
تاریخ بروزآوری:1398/01/31 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده ‌آمریکا ( بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ ج- انگلیسی‌‌ها؛ ج-4: نيوهامپشایر)

جان ویل رایت به خاطر «فتنه و اهانت» از ماساچوست طرد گردیده بوده به یاری چند تن فراری و پناهنده دیگر، شهر کوچک اگزه‌تر را در سال ۱۶۳۸ کنار رودخانه پیسکاتاکا بنیاد نهاد.
تاریخ بروزآوری:1398/01/31 ادامه مطلب

لطفعلی‌خان زند، قربانی غرور یا دسیسه وزیر اعظم؟

اگر جوانی لطفعلی‌خان مصادف با سرداری سپاه کریم‌خان زند می‌شد و شاهزاده خامی و غرور خویش را در مشایعت وکیل، پخته می‌ساخت شاید سرنوشتی دیگر بر خاندان زندیه رقم می‌خورد.
تاریخ بروزآوری:1398/01/26 ادامه مطلب

جامعه ساسانی(بخش اول: شکل‌گیری طبقات)

بر خلاف جمعیت ساکن، در مورد قبایل و عشایر کوچ رو که در فلات ایران زندگی‌ می‌کردند اطلاعات کمتری داریم. مهم ترین گروه چادرنشینان را به زبان فارسی میانه (پهلوی) kurd می‌نامیدند.
تاریخ بروزآوری:1398/01/22 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا ( بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ ج- انگلیسی‌‌ها؛ ج-1: ویریجینیا)

صدها مهاجر بریتانیایی که به این ترتیب اقیانوس اطلس را پیموده بودند، در شبه جزیره پستی که بزودی به افتخار ژاک اول پادشاه اول جیمزتاون نامیده شد، مستقر گردیدند.
تاریخ بروزآوری:1398/01/17 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا ( بخش پنجم: استقرار اروپاپیان؛ د- سوئدی‌ها)

سال ۱۶۴۰، بر رغم اعتراضات شدید هلند که مدعی مالکیت سواحل خلیج به عنوان اولين اشغالگر بود، دولت سوئد عده دیگری از مهاجران سوئدی را برای پیمودن اقیانوس اطلس به سوی قاره جدید روانه ساخت.
تاریخ بروزآوری:1398/01/08 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...