مطالب علمی و فرهنگی

مروری گذرا بر تاریخ فیزیک (1-2 - فیزیک یونانی)

از آنجایی که سرتاسر سرزمینهای آسیای صغیر (فتح توسط کوروش در 546 پ.م)، بابل (فتح توسط کوروش در 539 پ.م)، و مصر (فتح توسط کمبوجیه در 522-525پ.م)، به تصرف ایرانیان در آمده بود، بنابراین یونانیانی که به این سرزمینها مسافرت می‌کردند
تاریخ بروزآوری:1402/04/29 ادامه مطلب

تاریخ ریاضیات - فصل اول - دستگاههای عدد نویسی - بخش دوم - دستگاههای گروه بندی ساده

یکی از قدیمیترین مثالهای دستگاه گروه بندی ساده دستگاه هیروگلیفی مصری است که از حدود ۳۴۰۰. پ. م به کار می‌رفته و عمدتاً مصریان آن را در کتیبه‌هایی که روی سنگ می‌نوشته‌اند مورد استفاده قرار می‌دادند.
تاریخ بروزآوری:1402/04/27 ادامه مطلب

مروری گذرا بر تاریخ فیزیک(1-1 - فیزیک پیش از تاریخ)

فیزیک از واژه یونانی physikos به معنی طبیعی گرفته شده است و physics به معنی طبیعت است. پس علم طبیعت را فیزیک نامیدند در آغاز فیزیک همه‌ی پدیده‌های طبیعی را بررسی می‌کرد.
تاریخ بروزآوری:1402/03/25 ادامه مطلب

تاریخ ریاضیات - فصل اول - دستگاههای عدد نویسی - بخش نخست

چوبخط به گونه‌های مختلف پدیدار شد که در آن از اصل تناظر يك به يك استفاده می‌شد جمعی با دسته کردن سنگریزه، جمعی با کشیدن شیارهایی روی چوب، گل یا سنگ، جمعی با گره‌هایی بريك نخ حساب خود را نگه می‌داشتند.
تاریخ بروزآوری:1402/03/17 ادامه مطلب

زنگ خطر عاشق شدن ربات‌ها!

مرزی که سال‌ها دست ربات‌ها را از انجام برخی امور انسان‌ها کوتاه نگه داشته، حالا تا جایی باریک شده که شاید آدم‌ها کتاب‌هایی را بخوانند، فیلم‌هایی را ببینند و به روابطی دل ببندند که خالق‌شان کسانی نیستند جز ربات‌هایی که احساس می‌کنند و حتی عاشق می‌شوند!
تاریخ بروزآوری:1400/02/01 ادامه مطلب

چرا هنوز نمی‌توانیم از طریق تلویزیون بو بکشیم؟

فدریک دوئرنیک جواهرساز نیست اما پروژه بعدی‌اش یک گردنبند است. اما این گردنبند به جای یک سنگ گرانقیمت، یک جعبه کوچک در خود دارد. در حال حاضر چیزی حدود ۵ سانتی‌متر در ۵ سانتی‌متر است و دوئرنیک در تلاش است اندازه‌اش را کمتر هم بکند. این یک گردنبند معمولی نیست.
تاریخ بروزآوری:1400/01/28 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (د – نوسنگی)

یکــی از شــواهد و یافته‌هــای بومــی بــودن فرآینــد گرایــش بــه نوســنگی در یــک حــوزه فرهنگــی را می‌تــوان توالــی زمانــی و فرهنگــی از دوران فراپارینه ســنگی تــا نوســنگی بــا ســفال در آن حــوزه دانســت.
تاریخ بروزآوری:1398/12/05 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (ج – دوران میان سنگی، بخش اول)

در این دوره انسان موفق به ساخت ابزار سنگی بسیار ریز و تراشنده‌ها و قلم‌های حکاکی سنگی، و نیز سوزن و درفش از جنس استخوان می‌شود.
تاریخ بروزآوری:1398/08/14 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخ علم؛ فصل دوم: از سنگ تا فلز (ج – دوران میان سنگی، بخش دوم؛ هنر و نقاشی)

ولی آنچه به طرز خارق العاده‌ای تازگی دارد ظهور پیکره آدمی به طور انفرادی و در گروه‌های بزرگ هم پیوسته در کنار حالت‌ها، موضوع‌ها و محیط‌های بسیار متنوع است.
تاریخ بروزآوری:1398/08/14 ادامه مطلب

پارادوکس گربه شرودینگر و (فیلم دوبله)

آزمایش گربه شرودینگر نشان می دهد که یک گربه فرضی درون جعبه پیش از آنکه درب جعبه باز شود می تواند در یک زمان هم زنده و هم مرده باشد- پدیده عجیب و غریبی که نتیجۀ مکانیک کوانتومی است.
تاریخ بروزآوری:1398/07/10 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6