مطالب تاریخی

نامه‌ی تنسر، کتاب‌شناسی (قسمت سوم)

براساسِ توضیحِ تنسر«مردم در دین چهار اعضاء»را تشکیل می‌دهند، که بدان«اعضای اربعه»می‌گویند.
تاریخ بروزآوری:1399/07/01 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخچه بیماری‌های واگیردار در ایران

«شاید همه چیز تقصیر کوچک شدن دنیا باشد، وقتی در یک روز از آسیا به آمریکا می‌رویم، انتقال ویروسی مرگبار هم به همین راحتی امکان‌پذیر می‌شود، اما در دوران باستان ماجرا شکل دیگری داشت.»
تاریخ بروزآوری:1399/06/23 ادامه مطلب

نامه‌ی تنسر، کتاب‌شناسی (قسمت دوم)

پاسخِ تنسر به سؤالاتِ گشنسب درباره‌ی «احکامِ شاهنشاه» اردشیر است. زیرا حاکمِ طبرستان، برخی اعمالِ اردشیر را نامأنوس دانسته و یا دلایلِ اصلیِ انجامِ آنها را «غیرِ مستقیم» استدلال کرده است.
تاریخ بروزآوری:1399/06/19 ادامه مطلب

فنون جنگی ساسانیان (قسمت ۳)

● نفوذِ فرهنگِ ایران در اسلام مخصوصاً اصولِ نظامی‌گری
تاریخ بروزآوری:1399/06/18 ادامه مطلب

نامه‌ی تنسر، کتاب‌شناسی (بخش نخست)

«گشنسب» (یا ماه‌گشنسب) هم فرمانروای طبرستان، رویان، گیلان و نواحیِ مجاور بود. موضوعِ نامه‌ها، مواردِ مختلفِ اقداماتِ اردشیر و نگاهِ انتقادیِ گشنسب به این اقدامات و پرسیدنِ دلایلِ آن است.
تاریخ بروزآوری:1399/06/01 ادامه مطلب

فنون جنگی ساسانیان(قسمت دوم)

ترجمه‌ی یک رساله‌ی جنگیِ ساسانی را در اختیارِ ما می‌گذارد و ما را با شیوه‌ها و سنت‌های فنونِ جنگیِ ایرانیان آشنا می‌کند.
تاریخ بروزآوری:1399/06/01 ادامه مطلب

فنون جنگی ساسانیان (قسمت نخست)

ایرانیان کتابی دارند به نامِ کهنامه که منصب‌های مملکتِ ایران در آن هست و آن را به ششصد منصب مرتب کرده‌اند و این کتاب از قبیلِ آیین‌نامه است، و معنیِ آیین‌نامه کتابِ رسوم است و کتابی بزرگ است در چند هزار ورق که جز به نزدِ موبدان و دیگر صاحبانِ مقاماتِ معتبر یافت نشود
تاریخ بروزآوری:1399/05/23 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...