مطالب تاریخی

تداوم حیات فرهنگی ایران پس از مغول(شماره 3)

اوضاعِ اجتماعیِ نابسامانِ عصرِ غازانی، شخصِ سلطان را وادار به انجامِ اصلاحاتی در امورِ لشکری، اداری و کشاورزی کرد و وزیرِ دانشمندِ او، رشیدالدین فضل‌الله، یکی از مهم‌ترین ارکانِ این اصلاحات محسوب می‌شد.
تاریخ بروزآوری:1399/04/16 ادامه مطلب

تداوم حیات فرهنگی ایران پس از مغول(شماره ۱)

با ورودِ مغولان به ایران که خود از گروه‌های مختلفِ مغولی و تُرک تشکیل شده بودند، حیاتِ فرهنگیِ ایران، دچارِ تغییر شد. یکی از مواردِ مهمِ این دگرگونی، زبانِ حکومتِ غالب بود.
تاریخ بروزآوری:1399/04/14 ادامه مطلب

تداوم حیات فرهنگی ایران پس از مغول(شماره 2)

ایلخانان در ایران، از زبانِ مغولی، بر اساسِ توصیه‌ی خانِ بزرگ(چنگیز)کماکان استفاده می‌کردند، اما به تُرکی و فارسی تسلط داشتند.
تاریخ بروزآوری:1399/04/14 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش هشتم: برده داری و تبعیض‌نژادی- قسمت سوم)

قسمت سوم - برده‌داری در یونان باستان
تاریخ بروزآوری:1399/03/22 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش هشتم: برده داری و تبعیض‌نژادی- قسمت چهارم)

قسمت چهارم - برده‌داری در روم باستان
تاریخ بروزآوری:1399/03/22 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش هشتم: برده داری و تبعیض‌نژادی- قسمت دوم)

قسمت دوم - برده‌داری در مصر باستان
تاریخ بروزآوری:1399/03/20 ادامه مطلب

تاریخ ایالات متحده آمریکا (بخش هشتم: برده داری و تبعیض‌نژادی- قسمت اول)

قسمت اول - برده داری در هزاره سوم و دوم پیش از میلاد در بین النهرین
تاریخ بروزآوری:1399/03/18 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...