هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید

مطالب تاریخی

کشاکش مطلقه‌گرایی و مشروطه‌خواهی

غالب شدن این تفکر در میان نخبگان و روشنفکران غربگرای عهد قاجار که رژیم سلطنتی حاکم به‌عنوان حکومتی خودکامه خود را تابع هیچ قاعده و قانونی نمی‌داند، باعث تغییر نگرش آنان به این رژیم سلطنتی شد.
تاریخ بروزآوری:1400/02/22 ادامه مطلب

ایران بین پتک روس و سندان انگلیس

قرارداد سن پترزبورگ که بر اساس آن ایران به سه منطقه تحت نفوذ انگلیس و روسیه و منطقه بی‌طرف تقسیم شد، ۸ شهریور سال ۱۲۸۶شمسی (برابر با ۱۹۰۷ میلادی) میان امپراتوری روسیه و امپراتوری بریتانیا امضا شد. این قرارداد با پاسخ تند مجلس شورای ملی رو‌به‌رو شد. مردم تهران نیز ۱۷ اسفند ۱۲۹۶ در میدان توپخانه علیه این قرارداد دست به اعتراض زدند.
تاریخ بروزآوری:1399/12/18 ادامه مطلب

نامه‌ی تنسر، کتاب‌شناسی (قسمت چهارم)

اردشیر برای هر یک از این گناهان، مجازاتی جدید و سبک‌تر از مجازات‌های سنتیِ قبلی تعیین کرده است. برای از دین برگشتگان که در گذشته فوراً اعدام می‌شدند، اردشیر ابتدا یک سال مجازاتِ حبس را تعیین کرد و علما وی را به مدتِ یک سال، نصیحت می‌کنند...
تاریخ بروزآوری:1399/09/09 ادامه مطلب

نامه‌ی تنسر، کتاب‌شناسی (قسمت سوم)

براساسِ توضیحِ تنسر«مردم در دین چهار اعضاء»را تشکیل می‌دهند، که بدان«اعضای اربعه»می‌گویند.
تاریخ بروزآوری:1399/07/01 ادامه مطلب

نگاهی به تاریخچه بیماری‌های واگیردار در ایران

«شاید همه چیز تقصیر کوچک شدن دنیا باشد، وقتی در یک روز از آسیا به آمریکا می‌رویم، انتقال ویروسی مرگبار هم به همین راحتی امکان‌پذیر می‌شود، اما در دوران باستان ماجرا شکل دیگری داشت.»
تاریخ بروزآوری:1399/06/23 ادامه مطلب

نامه‌ی تنسر، کتاب‌شناسی (قسمت دوم)

پاسخِ تنسر به سؤالاتِ گشنسب درباره‌ی «احکامِ شاهنشاه» اردشیر است. زیرا حاکمِ طبرستان، برخی اعمالِ اردشیر را نامأنوس دانسته و یا دلایلِ اصلیِ انجامِ آنها را «غیرِ مستقیم» استدلال کرده است.
تاریخ بروزآوری:1399/06/19 ادامه مطلب

فنون جنگی ساسانیان (قسمت ۳)

● نفوذِ فرهنگِ ایران در اسلام مخصوصاً اصولِ نظامی‌گری
تاریخ بروزآوری:1399/06/18 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...