هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید

مطالب باستانشناسی

بنیان گذاری گندی‌شاپور (قسمت دوم)

این انتقالِ کل جمعیت شاید به تغییراتِ مهمی در زندگیِ فرهنگیِ یهودیانِ بابلی و هم‌چنین مسیحیان کمک کرده باشد، زیرا غربِ سوریه نیز مرکزِ مهمِ زندگیِ یهودیان بود.
تاریخ بروزآوری:1399/09/10 ادامه مطلب

بنیان‌گذاریِ گندی‌شاپور (بخش نخست)

این "نخستین بشارت" نقشی اساسی در گسترشِ مسیحیت در امپراتوریِ ساسانی را بازی نکرد، بلکه توسطِ تبعید از سکونت‌گاه شدن از سوریه‌ی روم، کیلیکیه، و کاپادوکیه به‌وسیله‌ی شاپورِ اول‌.
تاریخ بروزآوری:1399/07/01 ادامه مطلب

نفس‌کش طلبی قاچاقچیان گنج در روز روشن!

یکی از فعالیت‌های این کمپین در کنار دیگر هشدارهایی که برخی از فعالانِ میراثی در زمان انتشارِ فیلم‌هایی از برگزاری کلاسی آموزشی و حضوری برای چگونگی گنج‌یابی در اصفهان انجام شد، معرفی صفحه اینستاگرامی مربوط به آن بود تا شاید متولی میراث فرهنگی این بار اقدامی درست انجام دهد؛ که البته بالاخره نتیجه داد.
تاریخ بروزآوری:1399/05/06 ادامه مطلب

طرز لباس پوشیدن بانوان ایرانی در دوران صفویه

طرزِ لباس پوشیدنِ بانوانِ ایرانی در دورانِ شاه‌سلیمانِ صفوی به روایتِ سانسون
تاریخ بروزآوری:1399/04/22 ادامه مطلب

مسئله آگاهی اشکانیان از هخامنشیان(قسمت ۲)

می‌توان تجاوزِ دولتِ اشکانی در سالِ ۴۱ ق.م را به‌عنوانِ تلاشی برای احیای امپراتوریِ هخامنشی درنظر گرفت.
تاریخ بروزآوری:1399/01/19 ادامه مطلب

مسئله آگاهی اشکانیان از هخامنشیان - قسمت نخست

یکی دیگر از نشانه‌های احیای سنّتِ هخامنشیان توسط دولتِ اشکانی به نظر می‌رسد در مبارزات برای فتوحاتی باشد که در سال ۴۱ ق.م توسط اُرُدِ دوم آغاز شد ...
تاریخ بروزآوری:1398/12/14 ادامه مطلب

مسئله آگاهی ساسانیان از هخامنشیان (بخش- دوازدهم)

جانشینیِ هخامنشیان به‌ عنوانِ برنامه‌ی سیاستِ خارجی
تاریخ بروزآوری:1398/12/13 ادامه مطلب

مسئله آگاهی ساسانیان از هخامنشیان (بخش- یازدهم)

ساسانیان همواره «وارث» یا به عبارت بهتر «جانشین» هخامنشیان نامیده شده‌اند.
تاریخ بروزآوری:1398/12/12 ادامه مطلب

مسئله آگاهی ساسانیان از هخامنشیان (بخش- دهم)

تاریخ ملی یا تاریخ کیانی؟ سرشت تاریخ نگاری زردشتی در دوره ساسانی(قسمت سوم)
تاریخ بروزآوری:1398/12/02 ادامه مطلب

مسئله آگاهی ساسانیان از هخامنشیان (بخش- نهم)

تاریخ ملی یا تاریخ کیانی؟ سرشت تاریخ نگاری زردشتی در دوره ساسانی(قسمت دوم)
تاریخ بروزآوری:1398/11/26 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6