مناظر طبیعی ایران

آبشارهای کرمان (هفت - آبشار جوپار؛ ماهان)

این آبشار در دامنه های شمالی رشته کوه جوپار در جنوب شهرستان ماهان قرار گرفته است. مهندس مجید اسکندری;منبع:
تاریخ بروزآوری:1398/01/01 ادامه مطلب

آبشارهای کرمان (شش - آبشارهای سیمک)

سیمک نام تنگه ای بسیار زیبا و کم نظیر در شمال روستای کوهپایه کرمان است.
تاریخ بروزآوری:1397/12/27 ادامه مطلب

آبشارهای کرمان (پنج - آبشار راین یا زر رود)

آبشار زر رود از ریزش رودخانه‌ای پدید می‌آید که سرچشمه‌های آن در ارتفاعات بالادست و از دل دامنه‌ها و دیواره‌های برف گیر هزار همچون تاج خروس جریان می‌یابد.
تاریخ بروزآوری:1397/12/20 ادامه مطلب

آبشارهای کرمان (چهار - آبشار کراه جیرفت)

رودخانه دلفارد در این منطقه رودی دایمی است به طول ۳۰ کیلومتر که از کوه بهر آسمان در ۵۳ کیلومتری شمال غربی جیرفت سرچشمه گرفته است.
تاریخ بروزآوری:1397/12/18 ادامه مطلب

آبشارهای کرمان (یک - آبشار وروار جیرفت)

آبشار وروار یکی از بلندترین آبشارهای استان به همراه قله عظیم علم شاه در دامنه کوه جبال بارز خودنمایی می‌کند. مبداء حرکت جهت دسترسی به این آبشار، روستای رودفرق در هفتاد کیلومتری جنوب شرقی جیرفت است که پس از چهار ساعت راهپیمایی به این آبشار شگفت انگیز و مهجور خواهید رسید.
تاریخ بروزآوری:1397/12/15 ادامه مطلب

آبشارهای کرمان (دو - آبشار سرنکوه جیرفت)

جبال به معنی کوه و بارز به معنای بلندی (کوه‌های بلند) می‌باشد. وجود باغ‌های سردسیری در این منطقه بر زیبایی آن افزوده است.
تاریخ بروزآوری:1397/12/15 ادامه مطلب

آبشارهای کرمان (سه - آبشار دوساری جیرفت)

این آبشار فصلی در چهل کیلومتری جنوب شرق جیرفت و در مسیر منتهی به کهنوج در دهستان در ساری واقع است و در فصل بهار منظره جالبی دارد.
تاریخ بروزآوری:1397/12/15 ادامه مطلب

کویر «خارا»

کویر خارا در ۱۰۰ کلیومتری شرق اصفهان و ۱۵۰ کیلومتری غرب یزد در استان اصفهان قرار دارد.
تاریخ بروزآوری:1397/11/07 ادامه مطلب

آبشار و دهکده نمکی

هنگامی که گردشگران جاده کفی و مستقیم خور به طرف طبس را در حال طی کردن هستند از دور دست بلندی سفیدی جلب نظر کرده و ذهن مسافران را به خود مشغول می‌کند.
تاریخ بروزآوری:1397/08/22 ادامه مطلب

کویر و روستای مصر

اگر همراهان همراهی کرده و ترس آنها را فرانگیرد و سکوت را رعایت کنند جز صدای لهیب و جرقه‌های آتش چیز دیگری بگوش نخواهد رسید.
تاریخ بروزآوری:1397/08/07 ادامه مطلب

1 2 3 4 5