پارچه از سده 8-9 ميلادي با نقش شيران متقابل - محل نگهداري: موزه واتيكان - محل بافت: شرق ايران - رنگ: سبز،زرد،آبي،خاكستري و سفيد

پارچه از سده 8-9 ميلادي با نقش شيران متقابل - محل نگهداري: موزه واتيكان - محل بافت: شرق ايران - رنگ: سبز،زرد،آبي،خاكستري و سفيد

تاریخ بروزآوری:1393/09/15