هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصوير 4- انسان - گار (گاو مرد بالدار) سنگ مرمر، دروازه کاخ سارگون دوم آشوری در نینوا، ۷۲۱ - ۷۰۵ پیش از میلاد

تصوير 4- انسان - گار (گاو مرد بالدار) سنگ مرمر، دروازه کاخ سارگون دوم آشوری در نینوا، ۷۲۱ - ۷۰۵ پیش از میلاد

تاریخ بروزآوری:1396/12/03