هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نمودار نسبت رشد قیمت و تعداد معاملات در پاییز و دی سال 96

نمودار نسبت رشد قیمت و تعداد معاملات در پاییز و دی سال 96

تاریخ بروزآوری:1396/10/10