راما، پلی که به دست میمون ها ساخته شده که راه ارتباطی افسانه‌ای  بین سریلانکا و شبه قاره هند بود

راما، پلی که به دست میمون ها ساخته شده که راه ارتباطی افسانه‌ای بین سریلانکا و شبه قاره هند بود

تاریخ بروزآوری:1396/05/14