هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


روی این زره طلایی،  نقش موجودات اسطوره‌ای دیده می‌شود، این پیش زره، در موزه اسمیتسونیان در واشنگتن قرار دارد

زره زرین - بخشي از یک پیش زره هخامنشی را که روی سینه قرار می‌گیرد

تاریخ بروزآوری:1395/12/20