هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


 انگشتر طلا یی که 1200 پیش ازمیلاد یه دلایلی نامعلوم در اطراف معبد مدفون شده است.

طلای معبد این شوشیناک یا چغازنبیل : این انگشتر طلا احتمالاً بقایای مبلمان و هدایای معبد است.

تاریخ بروزآوری:1395/07/16