پرچم‌ سیاه داعش بر فراز قلعه تاریخی شهر "پالمیرا"


تاریخ بروزآوری:1394/03/03