هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


برخی از قدیمی‌ترین غارنگاره‌های جهان در خطر نابودی


برخی از قدیمی‌ترین غارنگاره‌های جهان در خطر نابودی

برخی از قدیمی‌ترین غارنگاره‌های جهان در خطر نابودی

تاریخ بروزآوری:1400/02/26