هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


واشنگتن پست: پمپئو از ورشو دست خالی باز می‌گردد.


واشنگتن پست: پمپئو از ورشو دست خالی باز می‌گردد.

واشنگتن پست: پمپئو از ورشو دست خالی باز می‌گردد.

تاریخ بروزآوری:1397/11/25