سیا: بن سلمان ۱۱ پیام برای ناظر قتل خاشقجی ارسال کرده بود.


ارسال 11 پیام برای قاتل خاشقجی از بن سلمان

ارسال 11 پیام برای قاتل خاشقجی از بن سلمان

تاریخ بروزآوری:1397/09/10