هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


آیا بهای نفت خام به بشکه‌ای 100 دلار می‌رسد؟


آیا بهای نفت خام به بشکه‌ای 100 دلار می‌رسد؟

آیا بهای نفت خام به بشکه‌ای 100 دلار می‌رسد؟

تاریخ بروزآوری:1397/02/05