هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، عامل ایجاد زلزله‌های کوچک/اثرات متفاوت بودن خاک جنوب با شمال تهران


برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، عامل ایجاد زلزله‌های کوچک

برداشت بی‌رویه آب‌ زیرزمینی، عامل ایجاد زلزله‌های کوچک

تاریخ بروزآوری:1396/11/28