هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


راه‌حل باورنکردنی فیزیک برای لیز نخوردن: جوراب بپوشید، آن هم روی کفش!


راه‌حل باورنکردنی فیزیک برای لیز نخوردن: جوراب بپوشید، آن هم روی کفش!

راه‌حل باورنکردنی فیزیک برای لیز نخوردن: جوراب بپوشید، آن هم روی کفش!

تاریخ بروزآوری:1396/11/08