شهرداری تهران بازار ساخت‌وساز را خواباند/ اجاره مسکن داغ شده فروش کم


شهرداری تهران بازار ساخت‌وساز را خواباند/ اجاره مسکن داغ شده فروش کم

شهرداری تهران بازار ساخت‌وساز را خواباند/ اجاره مسکن داغ شده فروش کم

تاریخ بروزآوری:1395/11/15