هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نوام چامسکی: غرب و آمریکا چشم خود را بر حمایت ریاض از تروریست‌ها بسته‌اند


نوام چامسکی: غرب و آمریکا چشم خود را بر حمایت ریاض از تروریست‌ها بسته‌اند

نوام چامسکی: غرب و آمریکا چشم خود را بر حمایت ریاض از تروریست‌ها بسته‌اند

تاریخ بروزآوری:1395/06/14