همایش هنر و تمدن حوزه جنوب‌شرق ایران با محوریت شهر سوخته، دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۹:۳۰، در تالار ایرانِ فرهنگستان هنر افتتاح می‌شود.

همایش هنر و تمدن حوزه جنوب‌شرق ایران با محوریت شهر سوخته، دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۹:۳۰، در تالار ایرانِ فرهنگستان هنر افتتاح می‌شود.

تاریخ بروزآوری:1398/08/21