اکونومیست: چرا ترامپ حرف از مذاکره می‌زند

اکونومیست: چرا ترامپ حرف از مذاکره می‌زند

تاریخ بروزآوری:1398/02/21