هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


مسجد جامع تاریخی سیراف را به زباله‌دانی تبدیل کرده‌اند

مسجد جامع تاریخی سیراف را به زباله‌دانی تبدیل کرده‌اند

تاریخ بروزآوری:1398/02/12