هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


آثار باستانی بدست آمده در نزدیکی شهر مدرن «کوئین‌هاگاک» در آلاسکا

آثار باستانی بدست آمده در نزدیکی شهر مدرن «کوئین‌هاگاک» در آلاسکا

تاریخ بروزآوری:1398/02/03