هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


خطر سرقت همچنان در کمین مسجد جامع کبیر یزد

خطر سرقت همچنان در کمین مسجد جامع کبیر یزد

تاریخ بروزآوری:1398/02/03