هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


دین تپه - جمنان، قائمشهر (دین معروف به گردکوه  ارتفاع آن به هفتاد متر می‌رسد - بخش اول جلد چهارم کتاب " از آستارا تا استارآباد  - دکتر منوچهر ستوده)

دین تپه - جمنان، قائمشهر (دین معروف به گردکوه ارتفاع آن به هفتاد متر می‌رسد - بخش اول جلد چهارم کتاب " از آستارا تا استارآباد - دکتر منوچهر ستوده)

تاریخ بروزآوری:1397/12/02