هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


موقعیت جغرافیایی کویر ورزنه (کویر خارا)

موقعیت جغرافیایی کویر ورزنه (کویر خارا)

تاریخ بروزآوری:1396/09/15