نرخ سود بانکی بالا معضل بازار سرمایه / با سود ۲۴ درصدی هیچ سرمایه‌گذاری به بورس نمی‌رود

نرخ سود بانکی بالا معضل بازار سرمایه / با سود ۲۴ درصدی هیچ سرمایه‌گذاری به بورس نمی‌رود

تاریخ بروزآوری:1395/11/12