هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تپه (آتشکده) نوشیجان در نزدیکی ملایر استان همدان از آثار به جا مانده از دوره مادها

تپه (آتشکده) نوشیجان در نزدیکی ملایر استان همدان از آثار به جا مانده از دوره مادها

تاریخ بروزآوری:1395/09/11