اين نيم تنه بدون سر كه در شوش پيدا شده، مجسمه‌اي از داريوش هخامنشي است كه هنوز پژوهشگران به طور دقيق نمي‌دانند چرا سر آن روي بدن نيست.

راز يك مجسمه

تاریخ بروزآوری:1396/11/22