بقاياي تخت جمشيد يا با نام اصلي‌اش پارسه، يكي از شگفت انگيزترين بناهاي باستاني به جامانده از تاريخ است

آغاز تخت‌جمشيد

تاریخ بروزآوری:1396/11/22