رزا لوکزامبورگ (سمت راست) و کلارا زتکین در سال ۱۹۱۰

رزا لوکزامبورگ (سمت راست) و کلارا زتکین در سال ۱۹۱۰

تاریخ بروزآوری:1397/04/30