بازدیدکنندگان گرامی
خوش آمدید.

با درود خدمت شما بازدید کننده گرامی صفحه در خواستی شما موجود نمی‌باشد.

با سپاس فراوان

پنجشنبه
1400/07/29
javascript slideru="image" src="../img/landscape/03.jpg" />
javascript slider
مطالب برگزیده:

آینده تاریک طلای سیاه

نگارنده:سلوين پاركر

آبشخور فکری طالبان ( بخش نخست: تولد مذهب دیوبندی در هندوستان - قسمت سوم : گسترش در شبه قاره هند)

نگارنده: دکتر محمد پیری استادیار تاریخ و عبدالغفور دورانی از دانشگاه سیستان و بلوچستان

ری در عصر ساسانیان بر اساس منابع پایه (بخش دوم: مُهرها)

نگارنده:ریکا گیزلن (مدیر تحقیقات دانشگاه سوربن ) و با همکاری تورج دریایی (استاد دانشگاه اروین )

آبشخور فکری طالبان ( بخش نخست: تولد مذهب دیوبندی در هندوستان - قسمت دوم)

نگارنده:دکتر محمد پیری استادیار تاریخ و عبدالغفور دورانی از دانشگاه سیستان و بلوچستان

آبشخور فکری طالبان ( بخش نخست: تولد مذهب دیوبندی در هندوستان - قسمت اول)

نگارنده:دکتر محمد پیری استادیار تاریخ و عبدالغفور دورانی از دانشگاه سیستان و بلوچستان