مطالب تاریخی

64 سال از اعدام نخستين گروه افسران شاخه نظامي حزب توده گذشت

سال اشك پوري، سال خون مرتضي
تاریخ بروزآوری:1397/07/28 ادامه مطلب

اقوام کهن ایران (بخش ششم: سارمات‌ها؛ قسمت پایانی)

سارمات‌ها مانند سکاها در صدد نابود ساختن فرهنگ یونانی برنیامدند. آنها با یونانیان جنگیدند، ولی این عمل به سبب آن نبود که خواسته باشند شهرهای یونانی منطقه دریای سیاه را از بین ببرند، اما بر خلاف سکاها، از قدرت نفوذی فراوان برخوردار بودند، و کوشیدند که به شهرهای مزبور راه یابند و فرهنگ ایرانی را در آنجا تعمیم دهند.
تاریخ بروزآوری:1397/07/16 ادامه مطلب

گشایش نخستین پارلمان مشروطه

مجلس شورای ملی اولین جلسه نخستین دوره خود را ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ (ششم اکتبر ۱۹۰۶) در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین‌شاه برگزار کرد و از آن پس نظام حکومتی ایران پارلمانی سلطنتی (اصطلاحا مشروطه) شد. مجلس اول، صنیع‌الدوله، داماد مظفرالدین شاه را به ریاست خود برگزید.
تاریخ بروزآوری:1397/07/14 ادامه مطلب

اقوام کهن ایران (بخش ششم: سارمات‌ها؛ قسمت دوم)

سارمات‌ها که مانند سکاها، از ایرانیان آسیا بودند و احتمالا با سکاها پیوستگی نزدیک داشتند، و شاید شبیه آن دسته از ایرانیانی بودند که به طور کلی ساکی‌ها نامیده می‌شوند، تا از شعبه دیگر ایرانیان یعنی مادها و پارس‌ها، که دشمنان سرسخت ساکی‌ها بودند، متمایز شوند.
تاریخ بروزآوری:1397/07/12 ادامه مطلب

اقوام کهن ایران (بخش هفتم: آلان‌ها یا آس‌ها؛ قسمت اول)

آلان‌هایی که به نواحی سفلای ولگا وارد شدند از اقوام ایرانی سازمانی بودند، که به تدریج جلگه‌های آسیا را بر اثر فشار هون‌ها ترک کردند. آمیانوس مارکلیئوس می‌گوید: که آلان‌ها روزگاری به ماساژت‌ها معروف بودند و براثر پیروزی‌های مکرر خود طوایف بسیاری را تحت نفوذ خود در آوردند و نام خود را به آنها دادند.
تاریخ بروزآوری:1397/07/10 ادامه مطلب

پیشنهاد شرکت نفتی «ایده‏ میتسو» به مصدق

به ملاحظه اوضاع کنونی بین‌الملل پیرامون نفت ایران، قطعا لازم است که شرکت ایده‌میتسو‌ همین‌که نمایندگانش به ژاپن بازگردند، از دولت ژاپن برای وارد کردن نفت ایران اجازه بگیرد؛ و امید دارد که این موضوع در اینجا محرمانه نگه داشته شود.
تاریخ بروزآوری:1397/06/24 ادامه مطلب

اقوام کهن ایران (بخش ششم: سارمات‌ها؛ قسمت اول)

پس از عبور از رودخانه تانائیس (دن) دیگر در خاک سکائیه نیستیم، نخستین منطقه به سارمات‌ها تعلق دارد که از دریاچه مایوتیس (دریای آزوف)، آغاز می‌شود و نواحی شمالی را به مسافت پانزده منزل در بر می‌گیرد و همگی فاقد درختان وحشی یا کاشته شده هستند.»
تاریخ بروزآوری:1397/06/22 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...