مطالب تاریخی

بررسی قشون قاجاریه، از عهدنامه ترکمانچای تا فروپاشی

پیش از جنگ ترکمانچای هرچند قوای ایران از فنون و تعلیمات و تجهیزات جدید بی‌بهره بود، اما ارتش مستقل ایران هرگاه فرمانده لایقی بر سر کار داشت، کشور را از تجاوزات بیگانگان و آشوب داخلی می‌رهانید و به امنیت و آسایش می‌رساند، اما پس از این عهدنامه ننگین دیگر ایران کمر راست نکرد و قشون مستقل نداشت و در بستر زمان از ابهت و کارآیی‌اش کاسته شد، تا به‌صورت مترسکی پوشالی در زمان قاجار درآمد.
تاریخ بروزآوری:1397/01/28 ادامه مطلب

نهاوند خاستگاه اسطوره‌ي گاو ماهی

گویند چهل امامزاده (چهل تن) در این کوه و جنب «گاو ماهی» دفن شده‌اند، کـه تا چند دهه پیش زیارتگاه خیـل کثیـري از مـردم منطقـه بـوده اسـت و دو یخچـال بازمانده از دوران چهارم زمین شناختی به شکل گاو و ماهی در پیشانی این کوه قـرار گرفته است.
تاریخ بروزآوری:1397/01/16 ادامه مطلب

تصاویری نایاب و جذاب از سفر ناصرالدین شاه به نهاوند

موقعیت جغرافیایی،اکولوژی و بوم شناسی منطقه نهاوند از گذشته های دورمورد توجه و بازدید حاکمان و دولت مرکزی، سیاحان و سفر نامه نویسان قرار داشته است.
تاریخ بروزآوری:1397/01/12 ادامه مطلب

سالروز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد

وقایعی که سبب شد من کار کنم
تاریخ بروزآوری:1396/12/29 ادامه مطلب

حلقه مستدام طبیعت و خط مستمر تاریخ

حلقه مستدام طبیعت و خط مستمر تاریخ دو حکایت‌اند و شاید تمایز ما با جانداران دیگر در همین دوسنخی‌بودن است. جانداران تنها چرخش در حلقه مرگ و حیات دوباره را تجربه می‌کنند و ما آدمیان، با دو ساحت زندگی می‌کنیم، یکی چرخش مدام و دیگری زندگی در تاریخ.
تاریخ بروزآوری:1396/12/26 ادامه مطلب

تاریخ هنر (فصل دوم: میانرودان؛ قسمت پنجم - هنر بابِل)

بابلی‌ها وارث هنر و تمدن سومری‌ها و اکدی‌ها بودند. بابلی‌ها نیز مانند همه ملل قدیم میان هنر و صنعت تفاوتی قائل نبودند.
تاریخ بروزآوری:1396/12/16 ادامه مطلب

زندان خانگی مصدق در خواست «سیا» بود

سيا سعي مي‌کند شاه را از برگزاري يک دادگاه علني برحذر دارد. و در ادامه از هر حرکتي که مصدق را به يک شهيد بدل کند، اجتناب به عمل بياورد.
تاریخ بروزآوری:1396/12/16 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...