مطالب تاریخی

نظام کشوری و اداری اشکانیان (قسمت اول)

اشکانیان وارث هخامنشیان و سلوکیان بودند. به همین علت تداوم سیاست کشورداری و تشکیلات اداری آن سلسله‌ها در این عصر مشهود است.
تاریخ بروزآوری:1397/09/12 ادامه مطلب

دهقانان در دوران انتقال از ساسانیان به دوران اسلامی (بخش پایانی)

دهقانان انتقال دهندگان فرهنگ و سنت ایرانی و فرجام دهقانان
تاریخ بروزآوری:1397/09/01 ادامه مطلب

دهقانان در دوران انتقال از ساسانیان به دوران اسلامی (بخش دوم)

عملکرد دهقانان در طول حمله‌ي اعراب دهقانان مشاوران و ناصحان امرا و خلفای عرب
تاریخ بروزآوری:1397/08/27 ادامه مطلب

دهقانان در دوران انتقال از ساسانیان به دوران اسلامی (بخش نخست)

از تبعیضات طبقاتی و ستم‌هایی که به آنها می‌شد، به ستوه آمده در پی اصلاح جامعه‌ی ساسانی بسر آمدند جنبش مزدک، اصلاح در ساختار جامعه و سلسله مراتب اجتماعی و دینی بود که اشراف و بزرگان و روحانیون را در بر می‌گرفت.
تاریخ بروزآوری:1397/08/24 ادامه مطلب

اقوام کهن ایران (بخش هفتم: آلان‌ها یا آس‌ها؛ قسمت پایانی)

آلان‌ها به وسيله‌ی مبلغان دینی بیزانسی و گرجی به آیین عیسوی در آمدند، و یکی از مبلغان به نام تئودور، در سده‌ی سیزدهم، تنها از آنها به عنوان مسیحی نام می‌برد. اندکی پس از این زمان، تحت تأثیر حملات تاتارها و کاباردی‌ها از حیث ظاهر آیین اسلام را پذیرفتند.
تاریخ بروزآوری:1397/07/30 ادامه مطلب

64 سال از اعدام نخستين گروه افسران شاخه نظامي حزب توده گذشت

سال اشك پوري، سال خون مرتضي
تاریخ بروزآوری:1397/07/28 ادامه مطلب

اقوام کهن ایران (بخش ششم: سارمات‌ها؛ قسمت پایانی)

سارمات‌ها مانند سکاها در صدد نابود ساختن فرهنگ یونانی برنیامدند. آنها با یونانیان جنگیدند، ولی این عمل به سبب آن نبود که خواسته باشند شهرهای یونانی منطقه دریای سیاه را از بین ببرند، اما بر خلاف سکاها، از قدرت نفوذی فراوان برخوردار بودند، و کوشیدند که به شهرهای مزبور راه یابند و فرهنگ ایرانی را در آنجا تعمیم دهند.
تاریخ بروزآوری:1397/07/16 ادامه مطلب

1 2 3 4 5 6 7  ...